“ Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. ” - Albert Einstain

Müzik

Yaratıcılık doğadaki ritmi ve sesleri sezmekle başlar. Bütün sanatların kökünde doğa vardır. Doğadaki bu ritmik ve sesli düzeni resimle anlatırsak resim sanatı, müzikle anlatırsak müzik sanatı, bedenimizle anlatırsak dans sanatı, sözcüklerle anlatırsak şiir sanatı olur.

Branşlar

  • Gitar
  • Ritim
  • Şan yani Ses Eğitimi derslerinden oluşur.

Genel Anlamda Lise Müzik Derslerimizin Amacından Bahsedecek Olursak;

Öğrencilerimizin;

 Sosyalleşmelerini sağlayıp yardımsever ve gönüllü kişilikler oluşturmak,

 Özgüvenlerini geliştirerek ifade gücünü arttırmak,

 Birlikte çalışma becerisi kazandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek,

 Özellikle heyecanlarını kontrol altına almalarını sağlamak ve böylelikle motivasyonlarını arttırmak,

 Müzikal zekalarının gelişmesine olanak sağlayıp grup ile işbirliği sonucu bir bütünün parçalarını oluşturabilmeyi hedeflemekte ve gerçekleştirmekteyiz.

Bilinmelidir ki “Müzik dersleri sadece müziğe ve sanata değil, tüm alanlara hizmet eder.”

piyano_dersi_yetiskinler_icin_Jokerstore_muzik_dersleri
şan eğitimi

Gitar Derslerinin Amacı ve Kazanımları

Gitar derslerinde temel amacımız, öğrencilerimize gitarı sevdirmek ve gitar çalma becerilerini geliştirmektir ayrıca öğrencilerimizin görme, duyma, hareket etme ve koordinasyon yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Ritim Derslerinin Amacı ve Kazanımları

Öğrencilerimizin ritim duygusunun eğitim yoluyla geliştirilmesi, onların doğa ile uyumunu desteklemek, güçlendirmek ve özgüven vermek demektir. Bu nedenle ritim eğitimi insanın temel gereksinimleri arasında kabul edilmelidir.

Şan (Ses eğitimi) Derslerimizin Amacı ve Kazanımları

Bireyin potansiyellerini geliştirmek veya sahip olduğu işlevleri yeniden gerçekleştirmesini hedefleyerek kişinin hem kendi içinde hem de çevresiyle daha iyi entegre olabilmesi ve sonuç olarak daha iyi bir yaşam kalitesine kavuşmayı sağlayabilmesine yöneliktir.

Sanat eğitimlerinin genel olarak bir diğer faydası ise genelde fark edilmeyen çalışma biçimi, konsantrasyon ve sabır gibi problemleri çözebilmesidir.

DSC_2219-934x244