“ İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. ” - Miguel de Cervantes

Sınava hazırlık sürecinde psikolojik vakalar: Stresle Başaçıkma

Sınava hazırlık sürecindeki öğrenciler her zaman tüm konulara hâkim olamazlar. Anlayamadıkları bu konularla başa çıkma sürecinde birey yaşadığı durumu zihninde analiz etmeye başlar, bir sonraki adım da kişilik yapısının yönlendiriciliği ile kişilik yapısında var olan becerileri harekete geçirir. Stres kişinin (organizmanın) verdiği doğal ve koruyucu bir tepkidir, vücut tepki için kendini hazırlar ve eyleme koyulur. Stres kontrol edilebilir düzeyde olduğu sürece kişiyi olumlu yönde atağa geçirir. Ancak stres faktörü arttıkça kişinin direnci azalabilir. Belirli bir sınıra kadar üretkenlik gibi pozitif sonuçlar doğuran stres o sınırı aştığı takdirde kişiyi yıpratmaya başlar ve sağlığını bozar.

Dolayısıyla etrafımızdaki uyaranların stresini ideal seviyede tutabilmek için belli bir derecede uğraş göstermemiz gerekmektedir. Tek başına olayların üstesinden gelinemediğinde bir uzman desteği alınmasında fayda vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir