“ İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. ” - Miguel de Cervantes

YÖS ile ilgili Sık Sorulan Sorular

YÖK  2010 yılında bazı düzenlemeler yapmış 2011 yılından itibaren ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan  YÖS uygulaması kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren üniversiteler yabancı uyruklu öğrenci kabul kritelerini kendileri belirlemekte ve kendi bünyelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) düzenlemektedirler. 

1- YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Nedir?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girebilecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

2- YÖS’ün uygulanmasından, başvuruların gerçekleşmesinden ve sonuçların açıklanmasından hangi kurum sorumludur?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile ilgili kontenjan ayıran üniversitelerin kendileri tüm aşamalardan sorumludur.

3- YÖS hangi tarihten itibaren yapılmaktadır?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) 1981 yılından bugüne yapılmaktadır.

4- YÖS ne zaman ve nerede yapılır?

Adaylar, istedikleri bölüm ve üniversiteleri bireysel olarak takip edip başvuru koşulları için gerekli hazırlıkları yapmaları gerekmektedir.

5- YÖS’e her yıl kaç kişi girmektedir?

YÖS’e (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) 2000’li yıllarda yılda ortalama 5000 kişi girmekteydi. Bu sayı 2007 yılında yaklaşık 6000 kişiye, 2008 yılında ise yaklaşık 7000 kişiye yükselmiştir.

6- YÖS e girmek için herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

YÖS’e başvurmak, sınava girmek veya üniversitelere kabul için herhangi bir yaş sınırı yoktur.

7- YÖS’e kaç kez girilebilir, herhangi bir sınırlama var mıdır?

YÖS’e birden fazla başvuruda bulunulabilir.

8- YÖS’e ile Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi dışında bir eğitim alınabilir mi?

YÖS sadece lisans eğitimi için yapılan bir sınavdır. Türkiye’de yüksek lisans (mastır) ya da doktora eğitimi almak isteyen yabancı uyrukluların YÖS ile herhangi bir ilgileri yoktur.

9- YÖS ile Türkiye’de uygulanan diğer üniversiteye giriş sınavları YGS & LYS arasında bir benzerlik var mıdır?

YGS-LYS ve YÖS’ün üniversiteye giriş sınavları olmaları dışında ortak noktaları oldukça sınırlıdır. Ana hatlarıyla değerlendirildiğinde, ders dağılımları, soru adetleri, soru tipleri, puan hesaplama yöntemleri, üniversiteye yerleştirilme işlemleri birbirinden oldukça farklıdır.

Ancak, bazı üniversitelerin kimi ek kriterler uygulayarak, öğrenci kabulü sırasında ilgili üniversiteye başvuran adayın okuduğu ağırlıklı alanı, not ortalamasını veya bitirdiği lisenin türünü dikkate aldıkları bilinmektedir.

 10- YÖS’e kimler başvurabilir ve kimler başvuramaz?

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına başvurabilmek için, Yabancı uyruklu olmak (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil), Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında okumak ya da benzeri bir okuldan mezun durumda bulunmak gerekir.

Ek olarak adayların, YÖS sonrası üniversitelere başvurular sırasında tercih etmek istedikleri yükseköğretim kurumlarınca belirlenen kayıt koşullarını taşımaları gerekir.

Not: Çifte vatandaşlığı olanların (Uyruklarından bir tanesi T.C. olanların) YÖS’e girebilmeleri için öncelikle vatandaşlıktan çıkmaları gerekmektedir (vatandaşlıktan çıkma işlemi “Geçici İzinle Vatandaşlıktan Ayrılma Yasasından” yararlanarak yapılırsa, adaylar üniversite eğitimlerini bitirdikten sonra tekrar T.C. vatandaşlıklarını geri alabilirler.)

Vatandaşlıktan çıkma işlemini ancak 18 yaşında büyük olanlar gerçekleştirebilir. 18 yaşından küçük olup da vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunacakların velilerinin, öncelikle T.C. mahkemelerine “Kaza-i Rüşt ” davası açmaları gerekmektedir.

Vatandaşlıktan çıkma işlemleri ortalama 3 ay kadar sürmektedir.

Kazai rüşt davası: On beş yaşını ikmal eden küçük, kendi rızası ve ana ve babanın mukayafakatı ile mahkemesi asliyece mezun kılınabilir. Vesayet altında ise, vasi de dinlenir.

11- YÖS’e en çok hangi ülkelerden başvuru yapılır?

Başvuran adayların ülkelere göre dağılımları her sene değişmekle beraber, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya pasaportlu adaylar yoğunluktadır.

12- Üniversiteler yabancı uyruklu öğrenci başvurularında, nelere dikkat ederler?

Her üniversitenin başvuru kabul kriterleri birbirinden farklı olmakla beraber, birçoğunun başvurularda dikkate aldığı bazı ortak değerlendirme kriterleri de vardır.

Öncelikli ve ilk kriter adayın sınav sonucudur. Herhangi bir üniversiteye başvurabilmek için adayın istenen puan barajını geçmesi ve eğer ilgili üniversitenin başvuru kriterleri arasında yer alıyor ise başvuru taban puanını da geçmiş olması gerekir.

Bir başka önemli koşul ise tüm üniversitede mutlaka uygulanan ülke kontenjanı uygulamasıdır.

Ülke kontenjanı uygulaması: Üniversitelerde, bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı, bu fakülte veya yüksekokula bağlı programların kontenjan toplamının % 20’sini geçemez. Kontenjanın dolmaması halinde, bu şart aranmaksızın başvurular ile ilgili olarak üniversite tarafından işlem yapılabilir.

Ülke kontenjanı uygulaması dışında, üniversitelerin kendi aralarında farklılık göstermekle beraber dikkate aldıkları durumlar aşağıda sıralanmıştır;

  1. Adayın tercih sıralaması
  2. Adayın Türkçe testi sonucu
  3. Adayın lise öğrenimi boyunca okuduğu derslerin dağılımı (sayısal ya da sözel ağırlıklı olup olmaması)
  4. Adayın lise öğrenimi sürecindeki not ortalaması veya derslere göre not dağılımları
  5. Adayın başvurduğu üniversitede daha önce kayıtlı olup olmaması
  6. Adayın Türkiye’de herhangi bir üniversitede öğrenim görüyor olup olmaması
  7. Adayın yaşı

 

13- Yabancı Uyruklu Öğrenciler 2 yıllık ön lisans programlarına ya da açıköğretim fakültesine başvurabilirler mi?

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için 2 yıllık ön lisans programlarına yerleşemezler fakat açıköğretim fakültelerine yerleşebilirler.

14- Üniversiteye YÖS ile girmek YGS & LYS (ÖSS) ile girmekten daha mı kolaydır?

Sınava başvurun aday sayısı ve kontenjanlar değerlendirildiğinde YÖS’e girenler, YGS & LYS sınavlarına girenlere göre biraz daha avantajlıdırlar. Fakat yine de iyi bir üniversitenin prestijli bir bölümüne yerleşmek için aynı YGS & LYS de olduğu gibi YÖS’de de yüksek puanlar almak gereklidir. Çünkü bu tür bölümlerin kontenjanları oldukça sınırlı olup bu bölümlere girebilmek için sınavdaki soruların yaklaşık olarak % 90 – % 95 ini doğru cevaplamak gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir